Apreta el boto botar per passar entre les columnes

Quina puntuació podràs fer?

Una vegada tocat les columnes que s'atura, apreta F5 per tornar a començar